Obsługa programu Norma EXPERT/STANDARD2 – Kurs podstawowy

890,00 zł netto

Cel szkolenia: przygotowanie użytkowników do biegłego posługiwania się programami NORMA EXPERT/STANDARD2, w celu samodzielnego tworzenia dowolnej dokumentacji kosztorysowej oraz analizowania i korygowania kosztorysów.

Wyczyść

Tryb zajęć: szkolenie on-line. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw kosztorysowania oraz znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™.

Szczegółowy program szkolenia:

Dzień 1

 • Wprowadzenie do programu NORMA EXPERT/STANDARD2, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem. Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.
 • Bezpieczna praca z programem. Sporządzanie kopii awaryjnych.
 • Rodzaje kosztorysów; różnice i zasady pracy w programie Norma
 • Katalogi norm; posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych.
 • Książka przedmiarów/obmiarów; wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe.
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji wynikająca z wykonywania prac w warunkach odbiegających od standardowych, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych.
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań

Dzień 2

 • Tworzenie kalkulacji własnych i zapis pozycji do katalogów własnych.
 • Działy kosztorysu – tworzenie i modyfikacja. Wykorzystanie słownika CPV.
 • Bazy cenowe – wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Intercenbud.
 • Podsumowanie kosztorysu; tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów.
 • Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu.
 • Redagowanie kosztorysu; upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS.
 • Wydruki kosztorysów i zestawień; wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków, kosztorysy ofertowe. Formularze nietypowe.

Pakiety szkoleniowe:

Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

 • blok 1 – Wstęp do kosztorysowania robót (1 dzień),
 • blok 2 – Podstawowy kurs obsługi programu Norma EXPERT/STANDARD2 (2 dni),
 • blok 3 – Zaawansowana obsługa Norma EXPERT (1 dzień).

Ceny pakietów:

 • Intensywny Pakiet Szkoleniowy Norma EXPERT – udział w blokach 1+2+3 (4 dni)
  cena: 1600 zł netto (ONLINE 1260 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma EXPERT/STANDARD2 – udział w blokach 1+2 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma EXPERT – udział w blokach 2+3 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)
Termin

ONLINE, 15.09 – 16.09.2021, ONLINE, 6.10 – 7.10.2021, ONLINE, 20.10 – 21.10.2021, ONLINE, 3.11 – 4.11.2021, ONLINE, 24.11 – 25.11.2021

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial