Usługa serwisowa

Usługa serwisowa polega na usunięciu zdiagnozowanej usterki i przywróceniu funkcjonalności oprogramowania lub sprzętu.
Jej koszt jest zależny od niezbędnego do wykonania zleconych prac czasu i może wynikać ze zleconej wcześniej analizy problemu.
Podana niżej cena jest ceną jednej roboczogodziny pracy inżyniera serwisującego oprogramowanie lub sprzęt.

150,00 netto

Scroll to Top