Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjno-Prognostyczne ZWW

Wydawnictwo Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjno-Prognostyczne ZWW zawiera informacje o długookresowych zmianach cen czynników produkcji, obiektów budowlanych oraz produkcji budowlano – montażowej a także krótkookresowe i długookresowe prognozy zmian cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu i grup obiektów budowlanych.

Tego produktu nie ma na stanie i nie jest dostępny.

Wydawnictwo Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjno-Prognostyczne ZWW zawiera informacje o długookresowych zmianach cen czynników produkcji, obiektów budowlanych oraz produkcji budowlano – montażowej a także krótkookresowe i długookresowe prognozy zmian cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu i grup obiektów budowlanych.

Scroll to Top