Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjno-Prognostyczne ZWW

Wydawnictwo Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjno-Prognostyczne ZWW zawiera informacje o długookresowych zmianach cen czynników produkcji, obiektów budowlanych oraz produkcji budowlano – montażowej a także krótkookresowe i długookresowe prognozy zmian cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu i grup obiektów budowlanych.

Wyczyść

Wydawnictwo Zagregowane Wskaźniki Waloryzacyjno-Prognostyczne ZWW zawiera informacje o długookresowych zmianach cen czynników produkcji, obiektów budowlanych oraz produkcji budowlano – montażowej a także krótkookresowe i długookresowe prognozy zmian cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu i grup obiektów budowlanych.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Przewiń do góry