Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zarządzanie projektami w MS Project dla średniozaawansowanych (online)

27 kwietnia

Zapraszamy na kurs dla menedżerów i kosztorysantów, zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót budowlanych i inżynieryjnych, posiadających umiejętność pracy z oprogramowaniem Microsoft Project na poziomie podstawowym (odbycie szkolenia I stopnia wg standardu Butorg).

Podczas zajęć uczestnicy:

 • Uzyskują praktyczne umiejętności posługiwania się programem w zakresie tworzenia harmonogramów zawierających zasoby: pracy ludzi, maszyn oraz materiałów
 • Poznają mechanizmy kontroli realizacji robót przy wykorzystaniu zasobów.
 • Poznają zasady raportowanie parametrów projektu, jego zadań i zasobów

Szczegółowy program szkolenia

 • Informacje wprowadzające do zarządzania projektami w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online
 • Dostosowanie parametrów i opcji startowych w tym wstęgi poleceń do wymogów użytkownika
 • Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu
 • Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia czynności
  • wstawianie zadań i tworzenie struktury hierarchicznej projektu
  • definiowanie zależności pomiędzy zadaniami,
  • definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie,
  • zadania cykliczne,
  • punkty kontrolne.
 • Posługiwanie się widokami projektów i interpretacja danych w fazie planowania
  • odczytywanie wyliczonych dat rozpoczęcia i zakończenia etapów i faz
  • wykres Gantta typowy i szczegółowy,
  • ścieżka krytyczna i jej znaczenie, wyznaczanie zapasów czasów dla zadań niekrytycznych
  • modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel w tym własnych parametrów użytkownika
  • filtrowanie danych typowe i sprecyzowane indywidualnie.
 • Planowanie kosztów stałych zadań
 • Import danych z programu MS Excel na przykładzie kosztorysu w formie kalkulacji uproszczonej,
 • Łącza między MS Project a MS Excel
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia
  • Ustawienie planu bazowego,
  • Wprowadzenie postępu prac wg daty stanu,
 • Interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji
 • Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel

Organizator

BUTORG SP. Z O. O.
Telefon:
71 353 87 11 do 12
Adres e-mail:
biuro@butorg.pl
Zobacz witrynę: Organizator
Scroll to Top