Biuletyny cen robót (BRZ, BRB, BRI, BRE i BRR)

174,00570,00 zł netto

Biuletyny cen jednostkowych robót (BCR) zawierają jednostkowe ceny robót skalkulowane według zasad kalkulacji szczegółowej, na podstawie katalogów KNR, KNNR oraz norm zakładowych. Ceny z biuletynów można stosować do sporządzania metodą uproszczoną kosztorysów inwestorskich i ofertowych, szacowania wartości obiektów w podejściu kosztowym (w zakresie robót ujętych w biuletynie), analizy i porównania cen jednostkowych skalkulowanych przez wykonawców robót z cenami minimalnymi, maksymalnymi i średnimi na terenie kraju, a także do waloryzacji cen robót.

Wyczyść

Płyta CD zawiera informacje cenowe dla robót:

 • Ziemnych i inżynieryjnych:
  • Roboty ziemne i tereny zielenie
  • Nawierzchnie na drogach, ulicach i placach
  • Fundamenty specjalne
  • Konstrukcje mostowe
  • Roboty melioracyjne
 • Budowlanych-inwestycyjnych oraz montażowych konstrukcji metalowych
 • Instalacyjnych, w tym liniowych, inwestycyjnych i remontowych
 • Elektrycznych (inwestycyjnych i remontowych):
  • Elektrycznych
  • Elektroenergetycznych liniowych i robót towarzyszących
  • Teletechnicznych i multimedialnych
  • Alarmowych i monitoringu TV
 • Budowlanych remontowych (w tym w obiektach zabytkowych)

Ceny jednostkowe robót podawane są w wersjach:

 • Minimalna jednostkowa cena roboty
 • Maksymalna jednostkowa cena roboty
 • Średnia jednostkowa cena roboty
 • Wartość materiałów wraz z kosztami zakupu w średniej cenie jednostkowej roboty.

W biuletynach są podawane także współczynniki regionalne zmian cen, które można stosować do średnich cen jednostkowych robót.

Okres:

I kwartał 2021, III kwartał 2020, IV kwartał 2020, Abonament 1-4 kwartał 2021

Wersja:

Elektroniczna, CD

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial