Eurocenbud CRS

Eurocenbud CRS to elektroniczny kwartalnik zawierający skalkulowane na podstawie norm z katalogów nakładów rzeczowych (KNR), a także wycen indywidulanych Ceny Robót Sanitarnych.

140,00450,00 netto

Wydawnictwo zawiera ponad 6 tys. cen jednostkowych robót. Każda pozycja zawiera szczegółową specyfikację robót ujętych w cenie.

Cennik jest dostępny w wersji kwartalnej oraz abonamentu rocznego (kwartały 1-4 każdego roku kalendarzowego).

Okres

Kwartalnik, Abonament roczny

Scroll to Top