Eurocenbud COD

Eurocenbud COD to elektroniczny kwartalnik zawierający aktualizowane ceny ok. 1 000 obiektów drogowych.
Przyjęta metodologia uwzględnia przeciętne koszty wykonania robót w danym obiekcie.

50,00150,00 netto

Opis każdego ujętego w periodyku obiektu zawiera szczegółową specyfikację technologii wykonania robót.
Wydawnictwo może służyć do szacowania kosztów inwestycji na etapie jej planowania, zarówno przez zamawiającego jak i wykonawcę.

Okres

Kwartalnik, Abonament roczny

Scroll to Top