Biuletyny scalone (BCA , BCD i BCP)

Zestaw wydawanych co kwartał na płytach CD Biuletynów Cen Scalonych zawierają trzy działy:

  • Biuletyn Cen Asortymentów Robót (BCA).
  • Biuletyn Cen Robót Drogowych i Mostowych (BCD).
  • Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych (BCP).

165,00560,00 netto

Baza cenowa Sekocenbud kupiona na płycie CD może być zaimportowana do posiadanego programu kosztorysowego np.  do Normy lub Rodosa. Ze względu na zmiany wprowadzane zarówno w programach, jak i w bazach cenowych, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów kosztorysowych, które gwarantują poprawne importowanie cenników.

Biuletyn Cen Asortymentów Robót zawiera ceny asortymentów robót budowlanych inwestycyjnych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz ziemnych i inżynieryjnych o wysokim stopniu scalenia. Można w nim znaleźć wiele robót wykonywanych w nowych technologiach, dla których brak publikowanych normatywów.

Biuletyn Cen Robót Drogowych zawiera informacje umożliwiające instytucji przygotowującej inwestycję, obliczenie jej wartości (w kosztorysie inwestorskim), a oferentom, na etapie przygotowywania ofert, ceny kosztorysowej robót.

Biuletyn Cen Robót Przygotowawczych zawiera informacje cenowe dotyczące kosztów przygotowania terenu pod budowę, w tym rynkowe ceny następujących robót:

  • Rozbieranie obiektów kubaturowych, inżynieryjnych, sieciowych, małej architektury.
  • Roboty ziemne przygotowawcze.
  • Usuwanie drzew i krzewów.
  • Badanie gruntu.
  • Wywiezienie gruzu, drzew i gałęzi.
  • Roboty pomiarowe.
Scroll to Top