Biuletyny zagregowane (BCO cz. I i cz. II, BCM)

Zestaw biuletynów zagregowanych wydawanych kwartalnie na płycie CD zawiera:

  • Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych.
  • Biuletyn Cen Obiektów Inżynieryjnych.
  • Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów.

a także dane niezbędne przy szacowaniu wartości inwestycji.

225,00740,00 netto

Baza cenowa Sekocenbud kupiona na płycie CD może być zaimportowana do posiadanego programu kosztorysowego np.  do Normy lub Rodosa. Ze względu na zmiany wprowadzane zarówno w programach, jak i w bazach cenowych, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów kosztorysowych, które gwarantują poprawne importowanie cenników.

Biuletyn Cen Obiektów Kubaturowych zawiera średnie, krajowe jednostkowe ceny, całkowite oraz w układzie strukturalnym takich obiektów jak: domy jednorodzinne, wielorodzinne, hale przemysłowe, parkingi.

Biuletyn Cen Obiektów Inżynieryjnych zawiera średnie, krajowe jednostkowe ceny, całkowite oraz w układzie strukturalnym takich obiektów jak: drogi, mosty, przyłącza oraz sieci sanitarne i elektryczne.

Biuletyn Cen Modernizacji i Remontów został podzielony na pięć działów zawierających wskaźniki cenowe:

  • Dział I – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów kubaturowych.
  • Dział II – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) obiektów inżynieryjnych.
  • Dział III – wskaźniki cenowe na modernizację (remont) wybranych części obiektów kubaturowych.
  • Dział IV – wskaźniki cenowe na modernizację elementów scalonych obiektów kubaturowych.
  • Dział V – wskaźniki cenowe na wykonanie rozbiórek.
Scroll to Top