Obsługa programu Norma EXPERT – Kurs zaawansowany

Cel szkolenia: Przygotowanie użytkownika do posługiwania się zaawansowanymi funkcjami programu Norma EXPERT.

Tryb zajęć: szkolenie on-line. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Czas trwania: 7 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne:
Znajomość programu Norma EXPERT w zakresie podstawowym.

Szczegółowy program szkolenia:

Dzień 1

 • Przedmiarowanie funkcje importu obmiarów, wstawianie rysunków, współpraca z programem Wykopy;
 • Mechanizm interpolacji i ekstrapolacji;
 • Pozycje scalone i cenniki cen jednostkowych obiektów lub robót budowlanych;
 • Rejestracja zmian; zaawansowane sprawdzanie i porównywanie kosztorysów;
 • Kosztorysy wariantowe;
 • Kosztorysy wg FIDIC;
 • Kosztorysy złożone;
 • Rozliczanie robót;
 • Wymiana danych z innymi programami kosztorysowymi lub planistycznymi np. MS Excel, MS Project.

Pakiety szkoleniowe:

Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

 • blok 1 – Wstęp do kosztorysowania robót (1 dzień),
 • blok 2 – Podstawowy kurs obsługi programu Norma EXPERT/STANDARD2 (2 dni),
 • blok 3 – Zaawansowana obsługa Norma EXPERT (1 dzień).

Ceny pakietów:

 • Intensywny Pakiet Szkoleniowy Norma EXPERT – udział w blokach 1+2+3 (4 dni)
  cena: 1600 zł netto (ONLINE 1260 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma EXPERT/STANDARD2 – udział w blokach 1+2 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma EXPERT – udział w blokach 2+3 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)
Scroll to Top