Wartość kosztorysowa inwestycji WKI

Wydawnictwo “Wartość kosztorysowa inwestycji – wskaźniki cenowe” zawiera informacje o cenach i stawkach dla siedmiu grup kosztów:

Grupa 1 – pozyskanie działki budowlanej,
Grupa 2 – przygotowanie terenu i przyłączenia obiektów do sieci,
Grupa 3 – budowa obiektów podstawowych,
Grupa 4 – instalacje,
Grupa 5 – zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych,
Grupa 6 – wyposażenie,
Grupa 7 – prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch.

 

93,00392,00 netto

Baza cenowa Sekocenbud kupiona na płycie CD może być zaimportowana do posiadanego programu kosztorysowego np.  do Normy lub Rodosa. Ze względu na zmiany wprowadzane zarówno w programach, jak i w bazach cenowych, zalecamy korzystanie z aktualnych wersji programów kosztorysowych, które gwarantują poprawne importowanie cenników.

Dane zawarte w wydawnictwie pozwalają obliczyć wartość kosztorysową inwestycji.

Obowiązek jej obliczenia został nałożony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz. U. Nr 113 poz. 1480), którego § 6 ust. 1 pkt 1 lit. f:

  • Realizacja inwestycji budowlanej może być finansowana ze środków budżetu państwa jeżeli inwestor posiada zaakceptowany program inwestycji, zawierający co najmniej planowany łączny koszt inwestycji zwany dalej wartością kosztorysową inwestycji oraz dane o planowanych z poszczególnych źródeł środkach na jej finansowanie w kolejnych latach realizacji.

Dla ustalenia planowanego łącznego kosztu inwestycji niezbędne są: dokumentacja projektowa (np. w formie projektu wstępnego) oraz informacje o cenach i stawkach zróżnicowanych grup kosztów objętych określeniem “wartość kosztorysowa inwestycji”.

Scroll to Top