Wstęp do kosztorysowania robót (N)

500,00 zł netto

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kosztorysowania robót i obiektów budowlanych, wymaganiami dotyczącymi zawartości dokumentacji w zależności od jej przeznaczenia a także metodami wyliczania ilości robót i ceny kosztorysowej zgodnie obowiązujących w kraju standardami.

Wyczyść

Tryb zajęć:
szkolenie on-line, wykład. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy warsztatów uzyskują umiejętności analizowania i tworzenia kosztorysu inwestorskiego, ofertowego lub powykonawczego w formie kalkulacji szczegółowej i uproszczonej z wykorzystaniem katalogów KNR, KSNR, KNNR oraz bazy cen czynników produkcji i cen jednostkowych robót, z wykorzystaniem tradycyjnych, drukowanych formularzy lub arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1 – Wstęp do kosztorysowania robót

 • Przeznaczenie kosztorysu;
 • Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje;
 • Podstawy sporządzania kosztorysów;
 • Układ kosztorysu;
 • Składniki ceny kosztorysowej oraz metody kalkulacji, uwarunkowania prawne;
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych – układ katalogów, ich treść i zakres stosowania;
 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych.
 • Uwarunkowania prawne dotyczące kosztorysowania

Pakiety szkoleniowe:

 • Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:
 • blok 1 – Wstęp do kosztorysowania robót (1 dzień)
 • blok 2 – Intensywny kurs obsługi programu Norma (2 dni)
 • blok 3 – Zaawansowana obsługa Norma Pro (1 dzień)

Ceny pakietów:

 • Intensywny Pakiet Szkoleniowy Norma PRO – udział w blokach 1+2+3 (4 dni)
  cena: 1600 zł netto (ONLINE 1260 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma PRO/STANDARD – udział w blokach 1+2 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma PRO – udział w blokach 2+3 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)
Termin

ONLINE, 17.11.2020, ONLINE, 24.11.2020, ONLINE, 1.12.2020, ONLINE, 8.11.2020, ONLINE, 15.12.2020

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial