Wstęp do kosztorysowania robót (N)

500,00 zł netto

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami kosztorysowania robót i obiektów budowlanych, wymaganiami dotyczącymi zawartości dokumentacji w zależności od jej przeznaczenia a także metodami wyliczania ilości robót i ceny kosztorysowej zgodnie obowiązujących w kraju standardami.

Wyczyść

Tryb zajęć:
szkolenie on-line, wykład. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy warsztatów uzyskują umiejętności analizowania i tworzenia kosztorysu inwestorskiego, ofertowego lub powykonawczego w formie kalkulacji szczegółowej i uproszczonej z wykorzystaniem katalogów KNR, KSNR, KNNR oraz bazy cen czynników produkcji i cen jednostkowych robót, z wykorzystaniem tradycyjnych, drukowanych formularzy lub arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Szczegółowy program szkolenia

Dzień 1 – Wstęp do kosztorysowania robót

 • Przeznaczenie kosztorysu;
 • Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje;
 • Podstawy sporządzania kosztorysów;
 • Układ kosztorysu;
 • Składniki ceny kosztorysowej oraz metody kalkulacji, uwarunkowania prawne;
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych – układ katalogów, ich treść i zakres stosowania;
 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych.
 • Uwarunkowania prawne dotyczące kosztorysowania

Pakiety szkoleniowe:

 • Komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:
 • blok 1 – Wstęp do kosztorysowania robót (1 dzień)
 • blok 2 – Intensywny kurs obsługi programu Norma (2 dni)
 • blok 3 – Zaawansowana obsługa Norma Pro (1 dzień)

Ceny pakietów:

 • Intensywny Pakiet Szkoleniowy Norma PRO – udział w blokach 1+2+3 (4 dni)
  cena: 1600 zł netto (ONLINE 1260 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma PRO/STANDARD – udział w blokach 1+2 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma PRO – udział w blokach 2+3 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)
Termin

ONLINE, 9.03.2021, ONLINE, 16.03.2021, ONLINE, 23.03.2021, ONLINE, 29.03.2021, ONLINE, 6.04.2021, ONLINE, 13.04.2021, ONLINE, 20.04.2021, ONLINE, 27.04.2021, ONLINE, 4.05.2021, ONLINE, 11.05.2021, ONLINE, 18.05.2021, ONLINE, 25.05.2021, ONLINE, 8.06.2021, ONLINE, 15.06.2021, ONLINE, 22.06.2021

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial