-17%

Kosztorysowanie z Normą PRO – pakiety szkoleń

Zapraszamy do zakupu pakietów szkoleniowych w specjalnych cenach:

Pakiet kursów kosztorysowania i obsługi programu Norma składa się z trzech bloków zajęć:

 • blok 1 – Wstęp do kosztorysowania robót (1 dzień),
 • blok 2 – Podstawowy kurs obsługi programu Norma PRO (2 dni),
 • blok 3 – Zaawansowana obsługa Norma PRO (1 dzień).

Ceny pakietów:

 • Intensywny Pakiet Szkoleniowy Norma PRO – udział w blokach 1+2+3 (4 dni)
  cena: 1600 zł netto (ONLINE 1260 zł netto)
 • Pakiet Szkoleniowy Norma PRO – udział w blokach 1+2 (3 dni)
  cena: 1350 zł netto (ONLINE 1115 zł netto)

1.115,001.600,00 netto

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 1.115,00 netto.

SKU: Brak danych Kategoria:

Zapraszamy do skorzystania z oferty szkoleń kosztorysowych Norma PRO w trybie online z trenerem na żywo lub stacjonarne.

Szczegółowy program kursu kosztorysowania w programie Norma PRO:

Dzień 1 teoretycznywstęp do kosztorysowania robót

 • Przeznaczenie kosztorysu;
 • Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje;
 • Podstawy sporządzania kosztorysów;
 • Układ kosztorysu;
 • Składniki ceny kosztorysowej oraz metody kalkulacji, uwarunkowania prawne;
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych – układ katalogów, ich treść i zakres stosowania;
 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych.
 • Uwarunkowania prawne dotyczące kosztorysowania.

Dzień 2 podstawowy – podstawy obsługi programu Norma PRO

 • Wprowadzenie do programu NORMA PRO, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem. Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.
 • Bezpieczna praca z programem. Sporządzanie kopii awaryjnych.
 • Rodzaje kosztorysów; różnice i zasady pracy w programie Norma
 • Katalogi norm; posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, posługiwanie się lista skróconą, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych.
 • Książka przedmiarów/obmiarów; wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe.
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji wynikająca z wykonywania prac w warunkach odbiegających od standardowych, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych.

Dzień 3 podstawowy – podstawy obsługi programu Norma PRO

 • Tworzenie kalkulacji własnych i zapis pozycji do katalogów własnych.
 • Działy kosztorysu – tworzenie i modyfikacja. Wykorzystanie słownika CPV.
 • Bazy cenowe – wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Intercenbud.
 • Podsumowanie kosztorysu; tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów.
 • Wpływ parametrów programu na wartość końcową kosztorysu.
 • Redagowanie kosztorysu; upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS.
 • Wydruki kosztorysów i zestawień; wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków, kosztorysy ofertowe. Formularze nietypowe.

Dzień 4 zaawansowany – zaawansowana obsługę programu Norma PRO

 • Przedmiarowanie funkcje importu obmiarów, wstawianie rysunków, współpraca z programem Wykopy;
 • Mechanizm interpolacji i ekstrapolacji;
 • Pozycje scalone i cenniki cen jednostkowych obiektów lub robót budowlanych;
 • Rejestracja zmian; zaawansowane sprawdzanie i porównywanie kosztorysów;
 • Kosztorysy wariantowe;
 • Kosztorysy wg FIDIC;
 • Kosztorysy złożone;
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań
 • Wymiana danych z innymi programami kosztorysowymi lub planistycznymi np. MS Excel, MS Project.
Szkolenie

ONLINE: Wstęp do kosztorysowania + Norma PRO kurs podstawowy + Norma PRO kurs zaawansowany, ONLINE: Wstęp do kosztorysowania + Norma PRO kurs podstawowy, ONLINE: Norma PRO kurs podstawowy + Norma PRO kurs zaawansowany, WROCŁAW: Wstęp do kosztorysowania + Norma PRO kurs podstawowy + Norma PRO kurs zaawansowany, WROCŁAW: Wstęp do kosztorysowania + Norma PRO kurs podstawowy, WROCŁAW: Norma PRO kurs podstawowy + Norma PRO kurs zaawansowany

Scroll to Top