-22%

Zarządzanie projektami w systemie MS Project

Kurs podstawowy dla menedżerów i kosztorysantów, zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót budowlanych i inżynieryjnych (2 dzień)

Kurs średnio zaawansowany MS Project przeznaczony jest dla menedżerów i kosztorysantów zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót inżynieryjnych do celów ofertowych oraz w celu zaplanowania i kontroli realizacji prac. (1 dzień)

690,001.390,00 netto

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 690,00 netto.

Tryb zajęć:
szkolenie Microsoft Project w formie online z trenerem na żywo. Uczestnicy otrzymują certyfikat po ukończeniu kursu MS Project w wybranym zakresie.

Celem zajęć jest nauczenie uczestników obsługi programu MS Project w zakresie umożliwiającym tworzenie ofert, a także planowania i kontroli realizacji prac. Szkolenie MS Project adresowane jest do osób zamierzających poznać nowoczesne metody zarządzania projektami budowlanymi z zastosowaniem najpopularniejszego (stosowanego do tych celów) na polskim rynku programu MS Project.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • Nabędą praktyczne umiejętności tworzenia i edycji harmonogramów,
 • Nauczą się szybkiego tworzenia harmonogramów do celów ofertowych,
 •  Zdobędą wiadomości z zakresu planowania i kontroli realizacji robót remontowo-budowlanych.

Szczegółowy program szkolenia zarządzanie projektami Microsoft Project :

Kurs podstawowy MS Project- 2 dni:

 • Informacje wprowadzające do zarządzania projektami w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online.
 • Dostosowanie parametrów i opcji startowych w tym wstęgi poleceń do wymogów użytkownika.
 • Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu.
 • Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia czynności.
  • wstawianie zadań i tworzenie struktury hierarchicznej projektu,
  • definiowanie zależności pomiędzy zadaniami,
  • definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie,
  • zadania cykliczne,
  • punkty kontrolne,
 • Posługiwanie się widokami projektów i interpretacja danych w fazie planowania.
  • odczytywanie wyliczonych dat rozpoczęcia i zakończenia etapów i faz,
  • wykres Gantta typowy i szczegółowy,
  • ścieżka krytyczna i jej znaczenie, wyznaczanie zapasów czasów dla zadań niekrytycznych,
  • modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel w tym własnych parametrów użytkownika,
  • filtrowanie danych typowe i sprecyzowane indywidualnie.
 • Planowanie kosztów stałych zadań.
 • Import danych z programu MS Excel na przykładzie kosztorysu w formie kalkulacji uproszczonej.
 • Łącza między MS Project a MS Excel.
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia.
  • ustawienie planu bazowego,
  • wprowadzenie postępu prac wg daty stanu,
  • interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji.
 • Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel.
Kurs średnio zaawansowany  MS Project- 1 dzień:
Wymagania wstępne: Umiejętność pracy z oprogramowaniem Microsoft Project na poziomie podstawowym / odbycie szkolenia w tym zakresie wg standardu Butorg.
 • Informacje wprowadzające do zarządzania projektami z wykorzystaniem zasobów w programach z rodziny Microsoft Project. Jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online jeśli chcemy włączyć zarządzanie zasobami
 • Dostosowanie parametrów i opcji startowych dla zarządzania zasobami w tym różnych kalendarzy czasu pracy dla konkretnych typów zasobów
 • Definiowanie zasobów, podział zasobów na grupy i kompetencje, definiowanie stawek
 • Przydział zasobów do zadań
 • Harmonogramowanie pracy, typy zadań
 • Obliczania czasu trwania zadań, ilości pracowników i sprzętu niezbędnych do wykonania przedsięwzięcia, zmiany przydziałów wg wybranych kryteriów/priorytetów
 • Badanie przeciążenia i bilansowanie zasobów
 • Import danych wejściowych z innych programów na przykładzie kosztorysów z programów Norma PRO i Norma EXPERT oraz RODOS.
 • Budowa harmonogramu w oparciu o kosztorys z w/w źródeł
 • Planowanie kosztów zmiennych zadań
 • Sprawdzanie i dostosowywanie projektu: parametryzacja użytkownika, statystyki projektu,
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia
  o Ustawienie planu bazowego dla zadań i zasobów
  o Wprowadzenie postępu prac procentowo, według jednostek naturalnych w których mierzone są efekty zadań lub nakładów pracy zasobów.
  o Interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji, zmiany przydziałów zasobów lub ich konieczności pracy w nadgodzinach
 • Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel, harmonogramy rzeczowo-finansowe
Pakiet:

kurs podstawowy, kurs podstawowy + średnio-zaawansowany, kurs średnio-zaawansowany

Scroll to Top