-5%

Informacja o stawkach robocizny i cenach najmu sprzętu IRS

Wydawnictwo “Informacja o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS” zawiera ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, notowane oraz stosowane przez wybranych usługodawców a także stawki robocizny kosztorysowej w układzie branżowym oraz w terytorialnym: województw i wybranych miast.

Zobacz przykładowe fragmenty zeszytu

Original price was: 84,00zł.Current price is: 80,00zł. netto

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 80,00 netto.

Informacje o cenach, stawkach i wskaźnikach narzutów są publikowane w następujących częściach:

Część I – STAWKI ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ
Stawki robocizny kosztorysowej (w zł/rg) publikowane są dla robót:

 • budowlanych – inwestycyjnych,
 • budowlanych – remontowych,
 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych,
 • inżynieryjnych,
 • wykończeniowych o wysokim standardzie.

Rozdział 1. Regionalne stawki robocizny kosztorysowej w województwach; minimalne, maksymalne i średnie stawki robocizny kosztorysowej dla:

  • stolic województw,
  • pozostałych miejscowości w tych województwach,
  • województw ogółem.

Rozdział 2. Stawki robocizny kosztorysowej w skali kraju:

 • średnie krajowe stawki robocizny obliczone metodami statystycznymi na podstawie notowań w poszczególnych regionach, wraz z notowanymi stawkami minimalnymi i maksymalnymi.

Rozdział 3. Stawki robocizny kosztorysowej w wybranych miastach

 • minimalne, maksymalne oraz najczęściej występujące wartości w ok. 70 wybranych miastach Polski.

Część II – KALKULACYJNE WSKAŹNIKI NARZUTÓW
Wskaźniki narzutów publikowane są w trzech wartościach: minimalnej, maksymalnej i średniej w skali kraju.

Rozdział 1.
Wskaźniki narzutów kosztów zakupu WKz: informacje o wskaźnikach narzutów kosztów zakupu, obliczonych na podstawie notowań w poszczególnych regionach i przedstawione (w %) dla robót:

 • budowlanych-inwestycyjnych,
 • budowlanych-remontowych,
 • instalacji sanitarnych,
 • instalacji elektrycznych
 • inżynieryjnych.

Rozdział 2. Wskaźniki narzutów kosztów pośrednich WKp: informacje o wskaźnikach narzutów kosztów pośrednich (w %), publikowane analogicznie do wskaźników narzutów kosztów zakupu – zarówno w podziale na rodzaje robót, jak i wartości minimalne, średnie i maksymalne.

Rozdział 3. Wskaźniki narzutów zysku Z: informacje o wskaźnikach narzutów zysku (w %), publikowane w tabelach, w układzie analogicznym do Rozdziałów 1 i 2.

Część III – CENY PRACY I NAJMU SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

 • Dział A – obejmuje ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego ciężkiego i średniego, wymagającego obsługi etatowej.
 • Dział B – obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego lekkiego, nie wymagającego obsługi etatowej.
 • Dział C – obejmuje ceny pracy sprzętu budowlanego firm, świadczących usługi sprzętowe; przede wszystkim dot. nowoczesnego sprzętu i urządzeń do wykonywania robót budowlanych.

Część IV – KOSZTY JEDNORAZOWE SPRZĘTU BUDOWLANEGO:

Rozdział 1 – zawiera koszty jednorazowe sprzętu budowlanego – przejazd lub przewóz w jedną stronę (np. z bazy na plac budowy)

Rozdział 2 – zawiera zagregowane koszty jednorazowe sprzętu budowlanego – przejazd lub przewóz w obie strony tj. z bazy na plac budowy i z powrotem. Agregacja kosztów w tym rozdziale polega na ich przedstawieniu dla kolejnych przedziałów odległości transportowych. W tabeli określone są koszty dla 6 przedziałów odległości transportowych (od 5 do 50 km).

Scroll to Top