CAD Rysunek

CAD Rysunek to prosta w obsłudze aplikacja CAD, umożlwiająca tworzenie dwuwymiarowych rysunków technicznych. Zawiera zgodne z normowymi wymogami biblioteki symboli stosowanych w projektach instalacji elektrycznych, centralnego ogrzewania, wodociągowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz alarmowych. Jest wyposażony w funkcje importu i eksportu projektów w formatach .dxf i .dwg, co umożliwia współpracę z popularnym na naszym rynku programem AutoCAD.

490,00690,00 netto

Unikalną cechą CAD Rysunku jest natychmiastowe (po wskazaniu myszką) przenoszenie wymiarów oraz eksport obmiarów do programu kosztorysowego Norma.

Do najważniejszych cech programu CAD Rysunek należą:

 • Automatyczne wymiarowanie obiektów wg dowolnych, zadanych przez użytkownika parametrów (różne rodzaje linii i tekstów wymiarujących).
 • Praca z wykorzystaniem siatki o wybranej gęstości, w postaci punktów lub linii.
 • Funkcja przyciągania do siatki i obiektów.
 • Dostępność bibliotek wypełnień i możliwość tworzenia bibliotek własnych.
 • Automatyczne wyliczanie obmiarów (powierzchnia, obwód, szerokość obiektów, pomieszczeń, budynków).
 • Możliwość importowania plików .bmp i .jpg (np. podkład, budynek, projekt).
 • Możliwość pracy z kilkoma projektami jednocześnie.
 • Zarządzanie warstwami: dodawanie, usuwanie, scalanie, łączenie, modyfikowanie i przenoszenie dowolnych warstw projektu.
 • Różnorodność dostępnych narzędzi do rysowania: dowolne rodzaje linii, wielolinie, prostokąty, koła, elipsy, łuki, wstawianie tekstów i symboli.
 • Modyfikowanie obiektów przez: obracanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie, przenoszenie, zmianę kolejności wyświetlania, odbicie lustrzane, skalowanie.
 • Dowolne grupowanie i rozgrupowanie obiektów i symboli
 • Dostępność edytora formuł do wyliczania wartości obmiarów, wykorzystanie wzorów matematycznych.
 • Możliwość współpracy z innymi programami CAD poprzez odczytywanie i zapisywanie projektów w formacie .dxf i .dwg
Licencja

Licencja standardowa, Dla abonentów Buduj z Głową

Scroll to Top