Kosztorysowanie w RODOS 8

Cel szkolenia: przygotowanie użytkowników do biegłego posługiwania się programem RODOS 8, w celu samodzielnego tworzenia dowolnej dokumentacji kosztorysowej oraz analizowania i edycji kosztorysów.

W pakiecie taniej! Skorzystaj z pakietu szkoleń online obejmującego:

 • wstęp do kosztorysowania,
 • podstawy obsługi programu RODOS 8.

1.090,001.190,00 netto

Wybierając ten trzydniowy pakiet szkoleń zyskujesz wiedzę i oszczędzasz na cenie!

Czas trwania: 21 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne:
Znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™.

Tryb zajęć:
szkolenie on-line/stacjonarne. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
Uczestnicy warsztatów uzyskują umiejętności analizowania i tworzenia kosztorysu inwestorskiego, ofertowego lub powykonawczego w formie kalkulacji szczegółowej i uproszczonej z wykorzystaniem katalogów KNR, KSNR, KNNR oraz bazy cen czynników produkcji i cen jednostkowych robót, z wykorzystaniem tradycyjnych, drukowanych formularzy lub arkusza kalkulacyjnego MS Excel.

Szczegółowy program szkolenia:

Dzień 1

 • Przeznaczenie kosztorysu;
 • Rodzaje kosztorysów – ich cele i funkcje;
 • Podstawy sporządzania kosztorysów;
 • Układ kosztorysu;
 • Składniki ceny kosztorysowej oraz metody kalkulacji;
 • Baza normatywna nakładów rzeczowych – układ katalogów, ich treść i zakres stosowania;
 • Ogólne zasady przedmiarowania robót budowlanych.
 • Uwarunkowania prawne dotyczące kosztorysowania

Dzień 2

 • Wprowadzenie do programu RODOS 8, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem. Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.
 • Bezpieczna praca z programem. Kopie awaryjne.
 • Rodzaje kosztorysów, zasady pracy w programie RODOS 8
 • Katalogi norm; posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych.
 • Książka przedmiarów/obmiarów; wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe.
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji wynikająca z wykonywania prac w warunkach odbiegających od standardowych, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych.

Dzień 3

 • Działy kosztorysu – tworzenie i modyfikacja. Wykorzystanie słownika CPV.
 • Bazy cenowe – wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Eurocenbud.
 • Podsumowanie kosztorysu; tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów.
 • Redagowanie kosztorysu; upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS.
 • Wydruki kosztorysów i zestawień; wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków, kosztorysy ofertowe. Formularze nietypowe.
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań
Scroll to Top