Obsługa programu RODOS 8

Cel szkolenia: przygotowanie użytkowników do biegłego posługiwania się programem RODOS 8, w celu samodzielnego tworzenia dowolnej dokumentacji kosztorysowej oraz analizowania i edycji kosztorysów.

840,00890,00 netto

Tryb zajęć: szkolenie on-line/stacjonarne. Uczestnicy otrzymują świadectwa ukończenia.

Czas trwania: 14 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne:
Znajomość podstaw kosztorysowania oraz znajomość podstawowych zasad użytkowania środowiska Microsoft Windows™.

Szczegółowy program szkolenia:

Dzień 1

 • Wprowadzenie do programu RODOS 8, ogólne zasady instalacji i posługiwania się programem. Widoki i możliwości dopasowania programu do swoich potrzeb.
 • Konfigurowanie podstawowych opcji programu mających wpływ na kalkulowaną wartość tworzonego kosztorysu.
 • Bezpieczna praca z programem. Kopie awaryjne.
 • Rodzaje kosztorysów, zasady pracy w programie RODOS 8
 • Katalogi norm; posługiwanie się bazą katalogów norm, budowa katalogów nakładów rzeczowych, wyszukiwanie pozycji, wstawianie pozycji do dokumentów kosztorysowych lub przedmiarowych, korzystanie z podpowiedzi wynikających z opisów ogólnych i szczegółowych.
 • Książka przedmiarów/obmiarów; wprowadzanie pozycji, opisywanie pozycji przedmiarowych, obliczenia i odwołania, sumy częściowe.
 • Wstawianie pozycji katalogowych, modyfikacja pozycji wynikająca z wykonywania prac w warunkach odbiegających od standardowych, współczynniki, nakłady RMS, edycja pozycji kosztorysowych, zmiana typu pozycji kosztorysowych: szczegółowych i uproszczonych.

Dzień 2

 • Działy kosztorysu – tworzenie i modyfikacja. Wykorzystanie słownika CPV.
 • Bazy cenowe – wybór cenników i posługiwanie się bazą cen w celu wyceny kosztorysu, import cenników, tworzenie cenników własnych, współpraca z serwisem Eurocenbud.
 • Podsumowanie kosztorysu; tabela narzutów, modyfikacja kosztów i narzutów.
 • Redagowanie kosztorysu; upraszczanie wycen, sprawdzanie kosztorysu, porządkowanie danych, uzupełnianie informacji o kosztorysie, łączenie pozycji i nakładów RMS.
 • Wydruki kosztorysów i zestawień; wybór zakresu i ustawień wydruków, style wydruków, kosztorysy ofertowe. Formularze nietypowe.
 • Wycena kosztów transportu, kosztów jednorazowych sprzętu i czasu pracy rusztowań

Skorzystaj z pakietu szkoleniowego: komplet kursów kosztorysowania i obsługi programu Rodos 8 składa się z dwóch bloków zajęć:

 • Blok 1 – Wstęp do kosztorysowania robót (1 dzień),
 • Blok 2 – Intensywny kurs obsługi programu Rodos 8 (2 dni).

Cena pakietu Kosztorysowanie w programie Rodos 8 – udział w blokach 1+2 (3 dni):

 • cena szkolenia online: 1090 zł netto
 • cena szkolenia stacjonarnego: 1190 zł netto
Scroll to Top