Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

Zarządzanie projektami w MS Project (online)

25 lipca - 26 lipca

Zapraszamy na kurs dla menedżerów i kosztorysantów, zajmujących się przygotowywaniem harmonogramów robót budowlanych i inżynieryjnych.

Podczas zajęć uczestnicy:

 • Nabędą praktyczne umiejętności tworzenia i edycji harmonogramów,
 • Nauczą się szybkiego tworzenia harmonogramów do celów ofertowych,
 •  Zdobędą wiadomości z zakresu planowania i kontroli realizacji robót remontowo-budowlanych.

Szczegółowy program szkolenia

Kurs podstawowy – 2 dni:

 • Informacje wprowadzające do zarządzania projektami w programach z rodziny Microsoft Project.
  • jak wybrać narzędzie do swojej pracy między wersjami Standard, Professional i Online.
 • Dostosowanie parametrów i opcji startowych w tym wstęgi poleceń do wymogów użytkownika.
 • Definiowanie czasu pracy i kalendarzy projektu.
 • Budowa pierwszego harmonogramu – metodologia czynności.
  • wstawianie zadań i tworzenie struktury hierarchicznej projektu,
  • definiowanie zależności pomiędzy zadaniami,
  • definiowanie ograniczeń lokalizujących zadania w czasie,
  • zadania cykliczne,
  • punkty kontrolne,
 • Posługiwanie się widokami projektów i interpretacja danych w fazie planowania.
  • odczytywanie wyliczonych dat rozpoczęcia i zakończenia etapów i faz,
  • wykres Gantta typowy i szczegółowy,
  • ścieżka krytyczna i jej znaczenie, wyznaczanie zapasów czasów dla zadań niekrytycznych,
  • modyfikacja widoków, wstawianie kolumn do tabel w tym własnych parametrów użytkownika,
  • filtrowanie danych typowe i sprecyzowane indywidualnie.
 • Planowanie kosztów stałych zadań.
 • Import danych z programu MS Excel na przykładzie kosztorysu w formie kalkulacji uproszczonej.
 • Łącza między MS Project a MS Excel.
 • Kontrola realizacji przedsięwzięcia.
  • ustawienie planu bazowego,
  • wprowadzenie postępu prac wg daty stanu,
  • interpretacja wyników i podejmowanie decyzji o koniecznych zmianach w realizacji.
 • Wydruki i raporty wewnętrzne w systemie i generowane za pomocą MS Excel.

Organizator

BUTORG SP. Z O. O.
Telefon:
71 353 87 11 do 12
Adres e-mail:
biuro@butorg.pl
Zobacz witrynę: Organizator
Scroll to Top